Sponzoři

 

 

Jedním z našich hlavních partnerů je město Sokolov, které finančně podporuje celoroční aktivity našeho oddílu CYKLO TEAM KILLI. Dále se město Sokolov finančně podílí na zajištění naší sportovní akce, kterou pořádáme každoročně v Sokolově. Jedná se o silniční časovku jednotlivců "O pohár starosty města Sokolova", která má celorepublikovou působnost. Touto cestou chceme poděkovat vedení města za vstřícný přístup a podporu, kterou nám poskytuje.

 

Karlovarský kraj se finančně podílí na sportovní akci, kterou pořádáme každoročně v Sokolově. Děkujeme vedení Karlovarského kraje za finanční podporu, kterou nám poskytuje.

 

 

 

Báňská stavební společnost s.r.o. zajišťuje chod oddílu nejen finančně,
ale také  se podílí při organizaci sportovní akce v Sokolově.

 

ELKOV elektro a.s. se každoročně finančně podílí na uspořádání cyklistické
časovky jednotlivců a dvojic v Sokolově.

 

 

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. se každoročně finančně podílí na    uspořádání sportovní akce v Sokolově, kterou pořádá náš oddíl. Děkujeme
vedení společnosti za podporu, kterou nám poskytuje.

Karlovarský kraj

 

 

 

Cyklosport LBK